Barbur B&B – ניב גפני

אמן הסאונד, ניב גפני, יוצר מיצבים וסביבות סונוריות פסאודו-אותנטיות ומשלב מדיומים שונים בעבודותיו, ביניהם סאונד, אלקטרוניקה, תכנות, מכניקה, עץ, מתכת ורדי-מייד. עיקר פעילותו מתמקדת בצליל ותנועה, ביחס בניהם ובשדה הרוחני שבין האדם וכל מה שאינו אדם.

כעץ שתול

"זאוש" בערבית אלג'יראית היא ציפור הזמיר. במופע "אימא שׁרה" יוספה זאוש מתחברת לאווירה המיוחדת שאפפה את בית סבהּ וסבתה ואת בית הוריה, לתדר המיוחד שבו שר אביה את התפילות בקולו העדין והזך. היא מספרת על המסורות הייחודיות שהביאה משפחת אימה מאי הכוהנים ג'רבה; על הניגונים, על האוכל, על השפה ועל סיפורי באבא סידי, סבא רבא […]

תכנית שהות האמן.ית Barbur B&B

Barbur B&B – שהות אמן.ית במסגרת זו יתארחו בגלריה יוצרים ויוצרות ירושלמים רב־תחומיים – כל אמן.ית למשך יממה. האמנים יעבירו את הלילה בגלריה, ייצרו יצירה חדשה ויפגשו את מבקריה. בבואם.ן לשהות ובצאתם.ן יפגשו היוצרים והיוצרות אלה את אלה בפעולה המשמרת בחלל את רצף השהות והעבודה ויוצרת חיבורים אמנותיים חדשים. אירוע הנעילה, שהוא נקודת שיא, יציג […]