היהודי הנודד | יצחק כרמלי

הרצאה בשילוב קטעי גאוגרפיה והיסטוריה והסרטות אוטנטיות. יצחק כרמלי הוא חוקר עולם חרדי שבמהלך שנות מסעותיו הפיק יותר מ-40 הרצאות. כל הרצאה מתמקדת בנושא מסוים. הרצאה זו תוקדש לעשרת השבטים האבודים.