< חזרה לכל האירועים

Leshamra

Leshamra

09/08/2022

16:00

הרישום בקו טלפוני 02-5089990

התשלום הוא ליום פעילות שלם – הכולל את כל המופעים של אותו היום

10 ש”ח לכל משתתף – הורים מלווים – כניסה ללא תשלום

Art workshops using natural materials, including a presentation. The Leshimra organization conducts workshops with natural materials: wood, fruits, seeds and more. During the activity the children and their families learn to create sculptures from materials found in the immediate environment, see the creative potential in the materials and conclude the workshop with artistic creations to take home.