תמיכה: קרן מנדל

ובניהול הקרן לירושלים

Barbur B&B – שלום חי

שלום חי

אמן רב־תחומי, יוצר ברישום, בוידאו, בסאונד ובמיצב. פרפורמנס: "שיר למעלות" קומפוזיציות לתהום. באירוח אמני סאונד ווידאו המעוניינים לתת הסבר בעל אופי מיתי להיווצרות שירי המעלות.