תמיכה: קרן מנדל

ובניהול הקרן לירושלים

Barbur B&B – נעה קורניק

נעה קורניק

אמנית רב־תחומית הקרנת עבודה חדשה ושיח אמנית

פ. דלתות 20:30 תחילת אירוע 21:00