תמיכה: קרן מנדל

ובניהול הקרן לירושלים

Barbur B&B – נתן אודנהיימר

סופר, עיתונאי, במאי דוקומנטרי ויזם בתחום התקשורת.
שיח אמן עם נתן והקרנת הסדרה התיעודית שיצר, "מדינת ירושלים".